Essentie Connecties: Vrijheid verkiezen en Leven van Vrijheid

Share
Weet dat het moment waarop je verkiest vrij te zijn, het moment is dat je vrij bent en Lééft.

afbeelding spiritueel

Het aanwenden van én focussen van het bewustzijn maakt dat we zijn in frequenties van Licht en verkeren in de velden van Lichtbewustzijn.

Zo zijn deze velden voor ons benaderbaar en bereikbaar vanuit ons aardse bewustzijnsperspectief of eigenlijk eerder het besef hiervan. Echter tot in die mate waarin we ons Lichtbewustzijnscoëfficiënt wakker en vrijelijk tot onze beschikking hebben.

vrijheid in denken

 

 

Vrijheidsbewustzijn leven is belangrijk voor dat wat je hier op aarde komt doen, Leven in en vanuit een staat van in vrijheid zijn.
Het leven van je Essentie~frequentie, als ingeboren vrijheidsbewustzijn, vraagt een liefdevolle volledige inzet en aandacht. Geen weifelingen, maar een ongenaakbaar zijn in wilskracht Lichtmeesterschap te stralen vanuit een mindset van in Oneness-zijn.

vrijheid en vrijzijnNiet eerder kan het leven in vrijheidsbewustzijn zich ontvouwen en als het ware voor je uit afrollen, als een loper die zich voor je ontvouwd en daarmee een steeds groter draagvlak creëert. Niet alleen voor jou, maar ook voor anderen.

Nodig hiervoor is een gerichtheid op dat wat je hart verlicht en dit is automatisch een je ontkoppelen van dat wat belemmert.
Pas dan is er een ‘verder’ gaan en een opening naar dat wat ingeboren op je wacht en eigen is: vrijheid.
Vrijheid in waarnemen, vrijheid in creëren binnen de grenzen van de mind én vrijheid in vrijelijk scheppen.
Dit is Leven in werkelijke vreugde.

 

Volg ons via..
error: Sorry....
Scroll to Top