het is tijd
Share

Essentie~Connectie Reflectie: Het is tijd

ESW Essentie Connectie Reflecties - verandering
Essentie~Connectie Reflectie op het ESW Essentie~Connectie Stuff blog: Het is tijd

Het is tijd

het is tijdAls de werkelijkheid van dit nu-moment je niet bekoort, dan is het tijd te beseffen dat het tijd is.
Tijd om de kracht van dit nu in jou te ontwaken.
Te beseffen dat je leeft in een frequentie~universum waar alles geboren wordt vanuit de non-fysieke werkelijkheid.

Vanuit dit weten, weet je dat wat-nu-is altijd in verandering is. Niets is vaststaand.
Wat vandaag realiteit is, kan morgen anders zijn.
Als je beseft dat er een frequentie~werkelijkheid is die vooraf gaat aan de fysieke werkelijkheid, dan ken je je enorme ingeboren kracht en macht.
Dan weet je dat ieder ongewenst tij kan keren en de weg vrij maakt naar beter.

Opgewekte kracht en macht

goed voelen - opgewektAls je je in elk moment laat leiden door gedachten te denken en gevoelens te voelen die goed voelen en deze oefent, dan verbind je je met je Essentie*) .
Als vanzelf word je dan geboren in de bijbehorende opgewekte kracht en macht over je eigen werkelijkheid en de realiteit die-nu-is.
En vanuit deze ingeboren zijnswijze draag je bij aan het welbevinden van alles en iedereen om je heen.

Andere werkelijkheid

werkelijkAls je naar iets in de manifeste werkelijkheid kijkt waarover een ander heeft besloten dat het realiteit is, maar deze jou niet bevalt, dan is er een deel in jou dat hiermee instemt als je beslist dat dit jouw werkelijkheid is.
Ondanks dat je misschien wel innerlijke frictie voelt en opstandigheid, vertel je jezelf vaak dat dit nu eenmaal is zoals het is.
Maar de reden dat je tegelijkertijd onplezierige gevoelens gewaarwordt, is een signaal dat je Essentie anders denkt over dat wat jij denkt.

Je Essentie weet dat er in frequentie een hele andere werkelijkheid gecreëerd is. Verwekt door jouw verlangens en die van vele anderen om je heen.

Je Essentie kijkt niet naar de manifeste werkelijkheid die ontstemt en nu-is. Het heeft enkel haar blik op de gewenste werkelijkheid die ontsprongen is uit dat-wat-is en geboren wil worden.

En als dit is wat jij ook wilt, dan is het tijd naar de wereldse werkelijkheid te kijken vanuit de blik van je Essentie die immer in connectie is met de oneindige intelligentie en Bron van Al-dat-is.

bubble

Met onze fysieke zintuigen is de werkelijkheid bijzonder overtuigend.
En niet alleen dat, het is vaak enorm bevredigend de aardse werkelijkheid zintuigelijk te ervaren!
Een heerlijke wandeling in de buitenlucht, een omhelzing van een geliefde, een smaakvolle maaltijd… je blik op een prachtig schilderij.
Het genieten van dat wat manifest en ons welgevallig is, maakt de werkelijkheid zo bijzonder werkelijk.
Zo indrukwekkend reëel dat we meestentijd kijken naar dat wat in dit nu-moment manifest is geworden en denken dat dit alles-is-wat-is.

Keuze

keuzeWe raken al gauw gegrepen door dat wat zich voor onze ogen afspeelt.
En als deze werkelijkheid aangenaam is, is dit prima.
Maar als deze werkelijkheid verstorend is, dan is het afwenden van onze blik vaak beter.
Met onze aandacht op een werkelijkheid die ons niet bevalt, houden we deze – hoe begrijpelijk ook – levend.

Geboeid door de dingen om ons heen, vergeten we dat we een keuze hebben.
Een keuze waarnaar we willen kijken.
Een keuze ons af te vragen wat onze Essentie denkt over dat wat we zien.
Een keuze te beslissen wat we wel willen zien en door er naar te kijken en het te voeden met onze energie.

Er is aldus een werkelijkheid, een manifeste realiteit, die dwingend aanwezig is.
En er is een frequentie~werkelijkheid waarin energie krachtig in beweging is, die evenzo aanwezig is en de voorbode van dat wat in wording is en komt.

De meeste mensen zijn bereid het spoor te volgen van de manifeste realiteit die is.
De gebaande paden te volgen en telkens uit te komen waar ze begonnen zijn.
Dezelfde gedachten te denken en gevoelens te voelen die leiden tot dezelfde manifestaties. Ondanks dat deze niet welkom en bevredigend zijn. Ja, onplezierig zelfs. Onrust en angst inboezemend.
Simpelweg accepterende dat het zo moet zijn als-het-is. Het niet anders kán zijn als het is.

Maar dit is onwaarheid.
Wat het ook is dat onplezierig stemt, of dit nu op persoonlijk niveau of wereldlijk niveau is, wij zijn het die onnoemelijke macht en kracht hebben over dat wat zich voor onze ogen afspeelt.
Zolang we ons maar niet laten preoccuperen en angst laten inboezemen door dit schijnbare manifeste wat-is-in-dit-nu en ons verbinden met dat wat werkelijk werkelijkheid is in de frequentie~werkelijkheid.

Andere realiteit

andere realiteitVraag jezelf af als je om je heen kijkt. Is dit werkelijk hoe het is en moet zijn?
Of is er een andere realiteit die hieruit geboren wordt waarop de blik van mijn Essentie en al mijn Essentie~Connecties rusten?
Een werkelijkheid die toekomstige generaties zullen leven én die ik al in dit hier en nu kan ervaren als ik in connectie met mijn Essentie ben. In contact met al mijn bijbehorende macht, kracht en gaven.

Als ik weiger mezelf te laten gaan in onrust en irritatie en gedachten vind die welbevinden ondersteunen.
Als ik woorden in mij kan vinden die fijn voelen. Gevoelens toesta te voelen die fijn zijn.
Als ik sprankjes hoop en vreugde gewaar kan worden in dit nu. Wat-ook-is.

bubble

Realisme over wat-is loslaten

Een heleboel mensen die verward zijn en doorgaans niet in connectie met hun Essentie leven, ervaren krachtloosheid. Ook al zijn het samen miljoenen in aantal.
Voeg nieuwe verwarde mensen toe aan een verwarde groep, het zal niet positief bijdragen aan het geheel.
Maar één iemand die helder is, in connectie met zijn Essentie en daarmee altijd in contact met hoop en het besef van het voorspelbare leven in een frequentie~universum, is meer machtig en krachtig dan al die miljoenen mensen die onwetend en verward zijn.

Het is tijd realisme over wat-is los te laten. Te beseffen dat wat-in-wording-is even zoveel werkelijkheid is.
Het is tijd deze werkelijkheid te voeden met gedachten die waarheid ademen.
Namelijk dat we oneindige energie zijn. Enkel liefde. Enkel licht.
En, dat onze veiligheid en aanwezigheid hier op aarde zeker is als we ons verbinden met de werkelijkheid die werkelijk is.

Snap shots die werkelijkheid inluiden

welbevindenDoe dat wat nodig is om je welbevinden te voeden.
Laat de dingen die onrust voeden zichzelf in leven houden, zonder jou.
Je zal zien dat ze als vanzelf oplossen.
Kijk niet naar de dingen die je niet wilt zien. Bestendig het niet.
Niet voor jou en niet voor anderen. Laat je niveau van welbevinden voorrang zijn in alles.
Een heleboel mensen zullen zeggen dat dit niet realistisch is.
Maar kijken naar wat-nu-is, is als een ‘snap shot’ in tijd die immer in beweging is, immer in verandering. Creaties die in wording zijn.
Niet alleen voor ons persoonlijk, maar ook collectief.
Snap shots die keer op keer dezelfde werkelijkheid inluiden, totdat we beslissen ons te keren naar nieuw.
Door ons te richten op dat wat we nieuw willen laten zijn.

Het is tijd

Het is tijd onszelf te laten dagdromen, te laten focussen op gewenste dingen, ons denken tot rust te brengen en ons te verbinden met de altijd voorspelbare stabiliteit van het universum en het leven zelf.

intelligentieWe zijn oneindige intelligentie.
Laat dat-wat-is en je niet bevalt je aanvuren tot het verbinden met wat je wél wilt.
Verbind je met je oneindige scheppingskracht en het ingeboren toegerust zijn te navigeren in de soms woelige baren van het leven om je heen.
Laat dat-wat-is en je niet bevalt je aanvuren de macht en controle te vinden over je eigen leven in ieder aspect.
Laat dat-wat-is en je niet bevalt je aanvuren de macht en kracht op te merken van het collectief bewustzijn.
Laat dat-wat-is en je niet bevalt je aanvuren de macht en kracht te ervaren van het leven in connectie met je Essentie.

bubble

Leef de kracht van eigenwaarde. Je waardevol zijn.
Voel je waardig om te beslissen wat je wilt. Te beseffen Wie je bent en waarom je hier bent.
Niet om te lijden, je ingeperkt te voelen en je te schikken naar een werkelijkheid die je niet bekoort. Maar om je eigen werkelijkheid te creëren in welke werkelijkheid dan ook die in dit nu realiteit is.
Alles is mogelijk. Alles is werkelijkheid.
Aan jou de keuze wat jij werkelijkheid wilt laten zijn.

©2020 Esprit Soul Works™

Jeroen & Gerlinde Schilt
www.espritsoulworks.com
Essentie~Connectie sessies & Workshops

*) Meer lezen over de door ons gebruikte bewoordingen zoals Essentie, Essentie~frequentie en Essentie~Connecties? Klik hier…

Essentie~Connectie sessies en flows

Volg ons via..
error: Sorry....
Scroll to Top