Christstar
Share

Kerstster - ESW Lichtbericht kerst - Over de kracht van dit nu, keuze en focusEsprit Soul Works™ Lichtbericht voor Kerst

KerstguirlandeOver de kracht van dit nu, keuze en focus!

Het afgelopen jaar was een tijd waarin wij persoonlijk en samen met ons velen meer dan ooit ons focus (be)oefenden en de kracht van verlangen krachtig hebben leren kennen.
De afgelopen week vierden we de start van een uitzonderlijk bijzondere tijd op aarde.
Een moment in tijd waarin de kracht van keuze nog belangrijker wordt.
Wat wil ik nu? Welke realiteit kies ik?
Welke werkelijkheid wil ik waarheid laten zijn?

Niets is vaststaand.
Wat vandaag realiteit is, kan morgen anders zijn.

Lees verder onder de afbeelding

christmas-conjunction

Begin deze week straalde een nieuwe ster van Bethlehem aan de hemel.
De exacte ster constellatie die door de conjunctie van Jupiter en Saturnus 2000 jaar geleden aan de hemel stond bij de Bijbelse geboorte van Jezus de Christus.
Het was de inluiding van het Aquarius tijdperk.

Met nog zo’n week te gaan op weg naar het nieuwe jaar kunnen we wel zeggen:
Wat was.. en is het een bijzondere tijd!
Een tijd waarin wij persoonlijk en samen met ons velen meer dan ooit ons focus (be)oefenen en de kracht van verlangen krachtig hebben leren kennen.

Het is meer dan ooit tijd de kracht van dit nu in ons te ontwaken.
Te beseffen dat we in een frequentie~universum leven waar alles ontspringt uit de non-fysieke werkelijkheid. Dus.. de wereld van energie die in elk moment vorm krijgt door dat wat we denken en daarmee voelen. Op persoonlijk én collectief niveau.

Vanuit dit weten, weet je dat wat-nu-is altijd in verandering is. Niets is vaststaand.
Wat vandaag realiteit is, kan morgen anders zijn.

Als je beseft dat er een frequentie~werkelijkheid is die vooraf gaat aan de fysieke werkelijkheid, dan ken je je enorme ingeboren kracht en macht.
Dan weet je dat ieder ongewenst tij kan keren en de weg vrij maakt naar beter.
Dan ken je de kracht van dit nu.
Dan weet je dat alles om focus gaat. Om je focuspunt. Het punt van actieve attractie.
Dan weet je dat waar je je aandacht op rust, een actieve frequentie wordt die je uitzendt en door het universum gereflecteerd wordt met een overeenstemmende creatie in gevoel of manifestatie.

In welke situatie dan ook, wij zijn het zelf die kiezen wat we ons punt van actieve attractie willen laten zijn.
En dat doen we met ons focus. Met onze gefocuste zintuigelijke blik en innerlijke denk- en voelwereld.
Kijken we hiernaar of daarnaar? Denken we dit of dat? Slaan we een krant open en lezen we dat wat ons verontrust of openen we de deur naar buiten en laten we ons verwonderen en verkwikken door alles wat groeit en bloeit?

Dát is werkelijke macht. We kunnen in elk moment kiezen wat we met onze aandacht willen voeden én kiezen daarmee hoe we ons in dat moment willen voelen.
Ook nu in deze tijd is dit even actueel als Al-tijd!

De afgelopen week vierden we de start van een uitzonderlijk bijzondere tijd op aarde.
Een moment in tijd waarin de kracht van keuze nog belangrijker wordt.
Wat wil ik nu? Welke realiteit kies ik? Welke werkelijkheid wil ik waarheid laten zijn?

Weet dat je vrij bent je te keren naar elke werkelijkheid die bij de jouwe past.
Nog nooit waren we zo vrij te kiezen vanuit onze vrije bewuste wil.
Het geprogrammeerde bewustzijn kunnen we nu loslaten.
Onze keuzes in alles helpt hierbij.
Voel de vrijheid te kiezen.
Je focuspunt, je energie, te richten op dat wat goed voelt voor jou.

Dit creëert hemel op aarde.
Voor jezelf en zo houd je tegelijkertijd de poort open voor anderen die zich hiertoe ook uitgenodigd voelen.

Een nieuwe dageraad is waarlijk aangebroken. Een nieuwe tijdlijn geopend.
Als we je zo tijdens deze kerstdag en straks bij het inluiden van het nieuwe jaar één iets zouden mogen toewensen, dan is het dat je vanaf nu meer en meer connectie met je Essentie en alles en iedereen gaat ervaren.
Hieruit vloeit als vanzelf het leven in een meer natuurlijke, opgewekte levensflow.
Meer macht en kracht ook, meer helderheid, meer in contact zijn met je grootsheid, meer groei en bloei, meer vreugde, opwinding… kortom méér leven!
Meer simpelweg zijn van dat wat je beoogd hebt te willen ervaren voordat je hier landde.

Dàt wensen we je toe. En… hele fijne dagen met jezelf en/of hen die je lief zijn!

Dank voor je aandeel in ons leven!

Een hartegroet,
Jeroen en Gerlinde Schilt

© Esprit Soul Works™
Overname van (gedeeltelijke) tekst is enkel toegestaan met toestemming van Esprit Soul Works™ en met vermelding en verwijzing van de bron en opname van een link naar www.espritsoulworks.com.

Volg ons via..
error: Sorry....
Scroll to Top