Nieuwe wereld, nieuwe werkelijkheid
Share
ESW Essentie Connectie Reflecties - verandering
Essentie~Connectie Reflectie op het ESW Essentie~Connectie Stuff blog: Nieuwe wereld, nieuwe werkelijkheid

Nieuwe wereld, nieuwe werkelijkheid

Nieuwe werkelijkheidWat is belangrijk. Wat is  w e r k e l i j k   belangrijk?
Misschien heb je je dit over de afgelopen anderhalf-plus jaar weleens afgevraagd. Erover nagedacht, temidden van de schijnbaar gecreëerde chaos op aarde. Restricties. Onrust. Angst. Verwarring.
Maar, ook door vele mensen krachtig gevoelde hoop en verlangens; gesteund door denken, voelen en het doen van onderzoek naar wat waar en onwaar is.

Het missen van dat wat normaal was en het zien waar het abnormaal naartoe lijkt te leiden, maakt veel mensen nerveus. Waarschijnlijk vind ook jij dat het aarde ‘spel’ van dit nu vraagt om een spoedig ‘game over’ en een nieuw begin.

Krachtig samen-veld

Krachtig samen-veldAls altijd moedigen we je aan, jezelf te verleiden naar een net-iets-beter voelen en je zo vaak je eraan denkt uit te reiken naar een hoger niveau van welbevinden.
Simpelweg door jezelf bijvoorbeeld te vragen: Wat is de fijnste gedachte die ik nu kan denken?
Dit lijken zulke onbelangrijke dingen in de zgn. ‘ascensie processen’ en de voelbare onrust, onplezierige ervaringen, maar ook schijnbare en niet schijnbare ernst van de ontwikkelingen op aarde.

Maar we zeggen het hier opnieuw: niets is zo belangrijk dan dat je je goed (of zo goed als mogelijk) voelt!
Dit is wat een krachtig samen-veld creëert van harmoniërende positieve frequenties van groeiend welbevinden…

Nieuwe werkelijkheid

Nieuwe wereld, nieuwe werkelijkheid

…En dat is in dit moment in tijd het allerbelangrijkste voor dit nu.
Dat we ons zo fijn als maar mogelijk voelen.
Voor onze eigen reis in manifestatie en creatie en die van ons allemaal, maar ook de aarde als ons welkom thuis.
Niet alleen omdat we vanuit het verkeren in een verfijndere frequentie het beter voor onszelf maken, maar omdat we vanuit dit beter voelen bijdragen tot de transitie van de aarde en al haar bewoners.

Overstap

Dit is geen tijd om je eindeloos te verdiepen in negatieve aardse zaken.
Je te verwikkelen in onrechtvaardigheid en dingen die je ontstemmen.
Hoe verleidelijk ook.
Hoe indringend ook de werkelijkheid die op ons afkomt druk uitoefent en ons prikkelt tot gevoelens die krachteloos lijken te maken.
We staan op sprong de overstap te maken naar een geheel nieuwe wereld.
Een nieuwe werkelijkheid.
Elk van ons is in dit onuitsprekelijk allesomvattend proces belangrijk.

Als je deze tekst leest, dan is dit waarschijnlijk het moment waarom je hier op aarde geland bent. Waarom je ervoor gekozen hebt in dit moment in tijd hier te willen zijn.
Is het je weleens opgevallen hoeveel familie Lichtwevers er om je heen op aarde zijn?

Symbolische storm!

Symbolische storm

Vandaag waait het onstuimig door een krachtige zonnewind, ontsprongen uit een coronaal gat in de zon, resulterende in een CME (coronale massa uitstoot).
Ons huis is omringt door bomen die hun kracht en lenigheid trainen en beoefenen in de stevige wind.

Ook wij als mensheid verkeren in een symbolische storm.
Weet dat krachten die met het duister spelen, graag verwarring en chaos brengen, maar geen werkelijke voeten aan de grond hebben in het Licht.
Al kunnen ze wel behoorlijk (ver)storend werken voor hen die niet in het duister verkeren.
Aan ons de keuze het contrast tussen Licht en donker ten positieve aan te wenden, in het telkens bewust keren naar het Licht om zo ons helder Lichtend bewustzijn meer en meer aan te wakkeren.

Connectie

Essentie~ConnectieWees in de connectie met je Essentie.
Wend je naar het Licht.
Wend je tot de Bron die jij bent. Je Essentie. Oneindig in connectie met De Bron.
Op de aarde van nu zal je altijd donkerte kunnen waarnemen als je om je heen kijkt.
De kunst is je blik ervan af te wenden of er niet langer naar op zoek te gaan.
Op zoek naar dat wat je werkelijkheid lijkt te bedreigen en het in je blikveld op te nemen, om dan pas het gevoel te hebben je veilig te kunnen wanen. Of, het willen zien om te willen weten waar wat vandaan komt.

Punt van creatie

Als je kijkt naar dat wat angstigheid inboezemt en je er bang door laat maken, dan zal je dat wat je angstig doet voelen in je (gedachten) werkelijkheid uitnodigen en punt van nieuwe creatie maken.

Dit betekent overigens niet dat je je ogen zomaar sluit voor een negatieve realistische werkelijkheid.
Het betekent wel dat je in elk moment kiest waar je je blik en daarmee je energie, je bewustzijn, op wilt laten rusten en het daarmee jouw energie te geven en bron van wederkerige energie van creatie en manifestatie te laten zijn.

Het betekent overigens ook niet dat je niet handelt als je in dit nu iets tegenkomt wat actie vraagt.
Energie kan zich immers in beweging gezet hebben en van ons vragen in connectie met onze Essentie stelling te nemen en in dit nu krachtig te kiezen wat we wél willen.

Energiekracht

Kijkend naar de energie die nu over aarde gaat, kun je jezelf afvragen: is dit de werkelijkheid die ik realiteit wil laten zijn?
Als je deze vraag in welk nu dan ook beantwoordt met nee, kijk dan wat je kunt doen om een nieuwe gewenste realiteit energiekracht bij te zetten, om deze werkelijkheid te gaan leven.
Vergeet niet, alles begint op het niveau van frequentie.
Iedere werkelijkheid wordt geboren vanuit de non-fysieke werkelijkheid.
We hebben niets anders nodig als onze wil, focus, gedachten en emoties, om positieve verandering in beweging te zetten en te bekrachtigen!

Realiteit ontleren

Verwacht geen dingen die je niet realiteit wilt laten worden.
Dit moment in tijd kunnen we maar éénmaal doorreizen.
We kunnen kiezen welke tijdlijn we geboren willen laten worden.

Elk moment waarin je je gekoesterd weet in de connectie met je Essentie, draag je positief bij aan een van de meest belangrijke momenten in de wereldgeschiedenis die wij kennen.

Realiteit ontleren

Open de Poort van je Hart en wees bereid de komende tijd elke innerlijke waarheid te betwisten die voor jou werkelijkheid is.
Wees bereid de werkelijkheid te ontleren die gewoon was en te leren wat werkelijk Waarheid en Werkelijkheid is.

Wat is  w e r k e l i j k  belangrijk?

Dus… Als we je nu nogmaals vragen:
Wat is belangrijk. Wat is  w e r k e l i j k  belangrijk?
Weet je dan nu het antwoord op onze vraag?

Wat is werkelijk belangrijk?

Leg je handen op je hart.
Adem drie keer diep in en uit.
Zucht diep.
En… geef het antwoord wat in jou opkomt en altijd zal vertellen dat jij het bent die belangrijk is.
Jouw welzijn.
Jouw welbevinden.
Niet alleen voor jou, maar voor hen die je liefhebt én voor ons allemaal.

Schaakmat affirmeren

SchaakmatGrond Jou in elk moment in je aardse jij en stap in de werkelijkheid die je samen met ons allemaal wilt leven.
Dit klinkt haast al te simpel, maar wat ook op jou drukt en je niet bevalt; je kunt een eenzijdig schaakmat affirmeren en een nieuw frequentieveld activeren.
Als we dit samen doen en ons in een zo’n krachtig collectief veld in de hoogste frequentie van welbevinden begeven, dan is het game over voor dat-wat-was en duister is en opent zich onze nieuwe Lichte wereld, een nieuwe werkelijkheid.

©2021 Esprit Soul Works™

Jeroen & Gerlinde Schilt
www.espritsoulworks.com
Essentie~Connectie sessies & Workshops

*) Meer lezen over de door ons gebruikte bewoordingen zoals Essentie, Essentie~frequentie en Essentie~Connecties? Klik hier…

Essentie~Connectie sessies en flows

Volg ons via..
error: Sorry....
Scroll to Top