Essentie~Connectie Reflectie: Soulmates!

Share

Essentie-Connectie Reflecties
Essentie~Connectie Reflectie van deze week op het ESW Essentie~Connectie Stuff blog:
Soulmates!


Soulmates!

Is het niet om bij weg te dromen? Het idee dat er één perfecte partner is die ergens op deze aardbol rondloopt en op weg naar jou is?
Iemand die speciaal voor jou gecreëerd is en helemaal bij je past?

Iemand die alles lekker en leuk vindt wat jij ook leuk en lekker vindt (of er moet te weinig van zijn, van dat wat lekker is…).

Iemand die altijd.. nou bijna dan.. elke zin van jou zal aanvullen en nooit van je zijde wijkt op die momenten dat het belangrijk voor jou is samen te zijn.
Een échte Soulmate. Is er echt voor iedereen zo iemand speciaal?


In dit frequentie~universum waar het gelijke het gelijke onbetwistbaar vindt, zou je kunnen denken dat we allemaal iemand zouden-moeten-kunnen ontmoeten die net zoals wij zijn.
En, als we het goed met onszelf kunnen vinden, dan zou dat een goed iets zijn. Toch?

Rozegeur en maneschijn

Maar zo rooskleurig is het niet helemaal in deze perfecte werkelijkheidswereld.
We zijn immers niet altijd even gelukkig met onszelf en ook niet altijd even gelukkig met anderen.
Als we onszelf onvoorwaardelijk lief hebben, dan is iemand ontmoeten die net als wij frequent in connectie met zijn Essentie is, fantastisch.
Maar als we in dit frequentie~universum gedachten over onszelf koesteren die de Waarheid van wie we werkelijk zijn niet weerspiegelen, dan ontmoeten we waarschijnlijk liever iemand anders dan een reflectie van onszelf…

Herinner jij je eerste ‘verkering’ nog?
Velen zullen zich hun eerste vriend(in) vast nog wel herinneren. Die eerste zoen. Dans. Samen dingen doen. Uitwisselingen van eindeloze dingen die er enkel toe deden omdat hij of zij het was die ertoe deed…

En toch is het bijna altijd zo dat ondanks onze blik op die momenten intens roze kleurde, dit eerste verkeren met iemand anders eindig was.
Hij of zij bleek tot onze teleurstelling, verdrietigheid of misschien wel grote vreugde, toch niet de ja-ik-wil levenspartner te zijn.
Ook al dachten we tijdelijk bedwelmd door rozengeur en maneschijn van wel; iets gebeurde er (of niet) en de relatie was over.

En vaak bleef het hier niet bij. Er volgden meestal nog wel wat relaties op weg naar wasdom. Hartsvlammen laaiden op en doofden toch weer.
Menigmaal zweefden we even heerlijk op het ritme van een gelukkige hartslag in een vredige wereld, en dan… klaarden de roze wolken weer op en landden we ineens weer op aarde te midden van ons gewone leven.

Herinner je alle harmonieuze relaties die je ooit gadesloeg.
Wat was het dat je hart opende dat ook te willen ervaren?

Essentie~Connectie Reflectie: Soulmates!

Frequentie~partner~wenslijst

Maar is er eigenlijk zoiets als een Soulmate?
Door in relaties te verkeren, leren we waar we wel en waar we niet blij mee zijn als het gaat om het al dan niet intiem delen van onszelf met anderen.
Het is net zoals met alles in dit frequentie~universum.
Gaandeweg creëren we een frequentie~partner in onze eigen frequentie~werkelijkheid die precies aan onze wensen en verlangens voldoet.

Als iemand aardig en attent voor ons is, noteren we op onze frequentie-partner-wenslijst ‘aardig en attent: JA!’.
Als iemand niet altijd zo vriendelijk is jegens ons of een hekel heeft aan iets wat voor ons belangrijk is, dan noteren we op onze frequentie-partner-wenslijst ‘vriendelijkheid, gedeelde interesses en connectie graag!’.

Essentie verlangens

Maar niet alleen wij maar ook onze Essentie*) heeft verlangens.
De non-fysieke wij die we ook zijn maar in frequentie is, verlangt ook. Verlangens die voor onze landing hier op aarde al levend waren.
Misschien wilden we het leven met bepaalde geneigdheden of karaktereigenschappen ervaren.
Eigen-aardige talenten leven. Vormen van creatieve expressie eigen maken.

Maar misschien wilden we ook specifieke rollen spelen met medescheppers hier op aarde.
Connecties uit het leven voor dit leven.
Misschien herken je dit wel. Eén blik in iemands ogen kan soms zo ineens een onmiskenbare wederzijdse herkenning teweeg brengen.
Een tijdloos gevoel van elkaar kennen uit een andere ruimte en tijd.
Dát zou je ook een Soulmate kunnen noemen!
Al hoeft dit niet vergezeld te gaan van amoureuze relaties.
Het kan ook zijn dat we een zieleverbintenis herkennen met iemand waarmee we ‘enkel’ vriendschappelijk gaan verkeren.

Er kunnen zoveel redenen zijn waarom we die speciale ander weerzien op dit moment, in deze aardse hoedanigheid en op deze plek op aarde.
Als je een connectie met iemand voelt en een innerlijke roep tot in relatie willen zijn, doen!
Dat betekent overigens niet dat zo’n relatie altijd vergezeld gaat met enkel regenbogen, zonneschijn en harpspel…

Tweelingzielen vs. Soulmates

Even tussendoor. Soulmates zien wij niet als het ook wel bekende begrip ‘Tweelingzielen’.
De Essentie’s van tweelingszielen kregen eens samen non-fysieke vorm vanuit de oneindige Bron van Al dat Is.
Ze zijn eens samen als eeuwige Vonk Licht ontsprongen uit die oneindig scheppende Bron.
Eigenlijk zijn deze twee Essentie’s Tweelingzielen en blijven immer non-fysiek.

Nu kan het zo zijn dat beide Essentie’s ervoor kiezen zichzelf tegelijk te ‘projecteren’ op aarde en twee mensen geboren worden.
Als dan vervolgens het ene hart, handen en voeten van de ene Essentie Tweelingziel, het andere hart, handen en voeten van de andere Essentie Tweelingziel ontmoet, dan spreken we over Tweelingzielen.

frequentie~partner~wenslijst

Energie~overeenstemming

In dit frequentie~universum waar het gelijke het gelijke vindt, is het energie~overstemming wat onze werkelijkheid in dit hier en nu schildert.

Dat wat we verlangd hebben is werkelijkheid. In frequentie is het al vorm.
Onze Essentie koestert ons verlangen totdat wij energie~overeenstemming vinden met dat wat we gewild hebben en het werkelijk creatie wordt.
Dit betekent niet dat we actief hoeven te imagineren hoe onze perfecte partner eruit zal zien. Of dat we een weeknummer in onze agenda omcirkelen waarin ‘het’ zal gebeuren.

Als we vanuit de lichte frequentie van vreugde beelden laten ontvouwen die de relatie met onze toekomstige partner weerspiegelt en ons nóg meer vreugdevol stemmen, dan bespoedigt dit onze werkelijke ontmoeting.
Maar als je met een bezorgd gemoed kijkt naar je Facebookpagina hopend op ‘het’ vriendschapsverzoek, dan is het niet vruchtbaar te imagineren over je nieuwe levenspartner.

De frequentie is er dan een van vrijelijk wensdromen vanuit een onplezierig gestemd gemoed en creëert van daaruit niet de ontmoeting van je dromen.
Het is dan tijd om jezelf tot rust te brengen en een plek in jou te vinden van ontspannen verwachting, in afwachting van je partner.

De frequentie van welbevinden creëert welbevinden.
Het universum weet hoe dit welbevinden er voor ons persoonlijk uit ziet.
Via jouw ontspannen gemoed weet het oneindige wegen te ontvouwen naar dat wat je in essentie in frequentie al gecreëerd hebt.
Als je jezelf in ontspannen verwachting brengt, is dat de sleutel tot het kunnen ontvangen. Dit geldt voor alles!

Als we onze Soulmate willen ontmoeten, maar we verkeren in het gemis van een partner, dan zullen we hem of haar niet vinden.
En zelfs als we hem of haar willen vinden, dan verkeren we in de frequentie van zoeken en zullen we onze partner altijd missen.
Als we ons eenzaam voelen, ook al hebben we mensen om ons heen, dan zullen we die speciale levensgezel niet treffen.

Of, als we met ons focus verwikkeld zijn in herinneringen en ‘waaroms’ van toen het misging, dan kunnen we onze partner nog niet ontmoeten. En niet alleen dat, we creëren met onze gerichte aandacht nog meer van dat wat we niet willen.

Waarom wil je een Soulmate in je leven? Hoe zou het leven met deze liefdesgezel je leven nog meer vreugdevol kunnen kleuren?

Het contact maken van dit ‘waarom’ nodigt de frequentie van vreugdevolle verwachting uit. Het is als de perfecte voorbereiding op jullie ontmoeting die in essentie in frequentie al plaatsgevonden heeft.

Om je frequentie~partner die naar je onderweg is ook daadwerkelijk te omarmen, heb je energie~overeenstemming te vinden.
Overeenstemming met de frequentie van dat wat je door te leven en te verlangen gecreëerd hebt als frequentie~werkelijkheid.
Het jezelf telkens weer verbinden met de energie van welbevinden, los van het wel of niet begroeten van de partner die je zo verlangt, is wat deze naar je toe brengt.

Soulmate als Essentie~Connectie

Het kan overigens zo zijn dat een Soulmate ook daadwerkelijk in frequentie zal blijven.
Dat jullie voor jouw landing hier op aarde gekozen hebben elkaar niet lijfelijk te ontmoeten.
Een Soulmate als dit, is dan een van de meest bijzondere Essentie~Connecties die we in dat leven ‘ontmoeten’!

frequentie~universum

ESW Essentie~Connectie oefening

Essentie~Connectie oefeningVan frequentie~partner naar werkelijke partner

Als je al lange tijd verlangt naar een partner maar hij of zij is tot je ongeduld nog steeds een frequentie~partner… creëer dan eens een extra moment met jezelf.

In je leven heb je in allerlei relaties met anderen verkeerd. Jeugdliefdes, volwassenliefdes, maar ook andere wijzen van in relatie verkeren met anderen vormden je blik op intermenselijke contacten.
Ze creëerden jouw perfecte frequentie~partner.
Nu is het aan jou om deze uit te nodigen werkelijkheid te worden door je in de werkelijkheid te begeven waarin ze levend is.

Stel jezelf de vraag:
Hoe zou het voelen als de perfecte partner die ik door alle relaties die ik eerder leefde creëerde, nu aan mijn zijde zou leven?

Geef jezelf toestemming hierover te glimlachen en een innerlijk gevoel van heugelijkheid gewaar te worden.
Opgewonden, maar evenzo ontspannen verwachting in afwachting.
Wetend dat je Soulmate onbetwistbaar in frequentie leeft en werkelijk op weg naar je toe is.


Wie is je Soulmate?

We zijn allemaal in connectie met elkaar. Een oneindige vonk Licht. Liefde in unieke aardse vorm.
In wezen zijn we allemaal ziele-metgezellen van elkaar. Ook al verlangen we naar die ‘ene’.
En eigenlijk begint het ook met één. Met onszelf. Met de connectie met onze Essentie.

Dat zou je je werkelijke Soulmate kunnen noemen. Jouw Essentie, jouw Ziele-metgezel.
Eerstens mogen we ons hiermee verbinden en meer en meer vanuit deze connectie leven.
Zodat we niet alleen onze eigen perfecte Ziele-metgezel zijn, maar ook de perfecte energie~overeenstemming vinden in het ontmoeten van die speciale ander.

In frequentie met je Essentie

Als je in frequentie bent met je Essentie, dan ben je in harmonieuze energie~overeenstemming met alles wat je verlangd en gecreëerd hebt door te willen.
Op die momenten voel je de grote opwinding en ontspannen verwachting in afwachting van dat wat komt omdat het reeds is.
En het is het continue opnieuw zijn in die frequentie, dat ervoor zorgt dat wat je wilt, komen kan.

Dus… hoe kun jij de relatie tussen jou en Jou vandaag extra koesteren?
Wat kust vanbinnen en vanbuiten de energie van een stralende glimlach wakker? Doe het vandaag.
Maak de relatie tussen jou en Jou de meest belangrijke connectie die levend is in jouw leven.
Niet alleen vandaag maar vanaf vandaag elke dag!


©
2018 Esprit Soul Works

*) Meer lezen over de door ons gebruikte bewoordingen zoals Essentie, Essentie~frequentie en Essentie~Connecties? Klik hier…

Persoonlijke Essentie~Connectie vraag?

Essentie-Connectie sessiess en flow

Volg ons via..
error: Sorry....
Scroll to Top