Over frustratie en ongeduld

Essentie~Connectie Reflectie: Over frustratie en ongeduld

Share


Essentie~Connectie Reflectie van deze week op het ESW Essentie~Connectie Stuff blog:
Over frustratie en ongeduld
 

Over frustratie en ongeduld

Ken je dat? Je wilt iets al zo lang, je doet trouw allerlei frequentiewerk*) en oefent de energie van optimisme, maar dat wat je wilt is tot nu toe uitgebleven. Je voelt frustratie in jou wakker worden en ongeduld groeien. Waar blijft het?

Over frustratie en ongeduldDe wereld van energie, of misschien beter gezegd: ‘het universum van energie’, is een snelle werkelijkheid.
Net zoals wij vanuit ons menselijk platvorm kunnen denken en instant voelen, zo reist de universele energiewerkelijkheid supersnel.
En omdat we hierin allemaal onze aardse ‘roots’ geworteld hebben en ons deze energie oorsprong als werkelijke werkelijkheid herinneren, is het soms lastig te verkeren in deze aardse realiteit waar de factor tijd een rol speelt.

Hoewel, instant manifestatie zou mogelijk zijn als we ons focus meer gefocust zouden aanwenden in die aardse tijd. Als we de connectie met onze Essentie**) meer zouden vieren.
Als we geen bewijs nodig zouden hebben van een gewenste creatie anders dan een goed gevoel welke altijd vooruit reist tot het moment van manifestatie.
Want als we in die heerlijke staat van opperst welbevinden verkeren, bevinden we ons in weerstandsloosheid.
En het is die staat zonder frictie, zonder weerstand voor alles wat onze Essentie vanuit ons verlangen al in frequentie is geworden, wat ervoor zorgt dat we werkelijk kunnen ontvangen.

Meer hierover lezen? Essentie~Connectie Reflectie: Ik leef, dus ik wil (.. en ik creëer)

Onze frequentie in onze Essentie

Het overwegend zijn in connectie met je Essentie, vraagt behalve verlangen, ook focus en oefening.
En met in ons hart de ingeboren herinnering aan de energiewerkelijkheid levend, kan er soms in ons wat aardse frustratie en ongeduld groeien.
Vooral op die momenten dat we beseffen dat we op onze reis in creatie en manifestatie meer willen dan we gecreëerd hebben.
We weten dan wat we willen en irriteren ons aan de enorme aardse verdichting welke voor vertraging zorgt als we onze frequentie niet overwegend in onze Essentie hebben.

Onze frequentie in onze Essentie!

Kiezen voor beter

Er zijn zoveel mensen die zich in hun leven niet bevinden waar ze willen zijn.
Ze doen misschien doorgaans wel hun best optimistisch te zijn.
Misschien doen ze daarbij zelfs frequentiewerk; maar beseffen vaak niet dat je op aarde niet ineens van ‘hier’ naar ‘daar’ kunt gaan. Dat je zomaar de sprong kunt wagen van het ongewenste naar het gewenste. En.. dat zelfs bewuste pogingen hiertoe vaak averechts werken.

Het zich daarentegen afleiden en ontspannen in een verwachtingsvolle zone waardoor het krachtig willen gestild wordt, opent de deur naar het gewenste.
Als ze alleen maar zouden stoppen met het zich verzetten tegen dat wat nu is, dan zouden ze in de ontspanning die volgt ruimte vinden. Ruimte die bevrijdend en openend is.
Dat is in die momenten van frustratie en ongeduld voldoende.
Het kiezen voor fijner in plaats van minder fijn. Kiezen voor beter in plaats van minder.

Op momenten van irritatie, frustratie en ongeduld hebben we geen toegang tot glorieuze gedachten van fijn voelen. Het enkel tasten naar iets wat fijner voelt is alles wat je hoeft te doen om onderweg te zijn naar beter.


Wees zacht voor jezelf en reik altijd naar een gedachte die net iets beter voelt. Dat is alles wat je hoeft te doen.

Voorwaarts

Omdat we leven, verlangen we.
Als we immers iets vanbinnen of vanbuiten gewaarworden wat ons niet past of aanstaat, willen we anders. Dit wil ik niet, maar dát wil ik wel!

Zolang we in leven zijn, willen we altijd anders en meer.
Is er altijd iets wat we wensen en gewenst hebben en in creatie onderweg naar ons toe is.
En.. dat is een goed iets!

Hiermee in vrede zijn en vrede hebben met het jezelf vanuit een onplezierig moment enkel leiden naar één fijnere gedachte is alles wat nodig is.

Het leven is geen oneindige opeenvolging van dingen die je wilt bereiken.
Het is het proces van creatie en manifestatie dat we wilden ervaren.
En er is altijd meer. Oneindig meer.
Als het ene gewenste vervuld is, opent zich altijd meer om te wensen.
En echt, dat is werkelijk een goed iets!

Het onszelf op ontspannen wijze laten gaan naar het gewenste, zorgt ervoor dat we vervulling vinden.
Onze Essentie ‘roept’ ons altijd voorwaarts naar dat wat het vanuit ons verlangen in frequentie al is geworden en wij kunnen zijn.
Deze lokroep klinkt niet altijd als een engelenkoor.
Als we ons onplezierig voelen, zal deze evenzo onplezierig klinken en als we ons fijn voelen des temeer fijn~fijn~fijn deze klinkt.

Welke lokroep ook vanuit onze Essentie luidt; een ding is altijd voelbaar.
We weten hoe iets-beter-voelen-voelt. Iets meer fijn. Iets meer ruimte.
En het is enkel onze keuze ons iets beter te willen voelen in elk moment wat telt.

ECRbubble

‘Time-in’!

Alles is energie. Alles is in essentie eerst energie en dan vorm.
Vanuit verlangen creëren we met ons focus dat wat we willen.
Niet altijd in gelijkende vorm, maar wel gelijkend in gevoel.
Eigenlijk is er maar een reden waarom we frustratie en ongeduld ervaren.
Namelijk dat wat ons focus heeft, is tegengesteld aan ons verlangen.
We kijken naar dat wat mist vanuit ons persoonlijkheidsstandpunt en niet vanuit het zicht en overzicht van onze Essentie die dat wat we wilden al in frequentie geworden is.
We raken dan verwikkeld in voorwaarden voor gelukkig-zijn en dat-wat-is en tegengesteld is aan ons verlangen.

Tijd voor een time-out of eerder een ‘time-in’, een Essentie~Connectie moment.
In de connectie met onze Essentie worden we gewaar dat alles wat we willen al IS.
We begrijpen dat iedere creatie een proces is welke zich ontvouwt – ontvouwt – ontvouwt.
En.. dat het onze focus is waarmee we in ongeduld óf vanuit een ontspannen verwachting naar het verlangde, creëren.
Aan ons de keuze. Altijd.

 

   ESW frequentiewerk

Essentie~Connectie frequentiewerkIn of uit connectie met je Essentie?

Als je merkt dat gedurende de dag ongeduld groeit en in jou irritatie en frustratie wakker wordt, vraag jezelf dan af of er momenten zijn op de dag waarin je je wél in connectie met je Essentie voelt.

Met andere woorden, momenten waarin je in frequentie in harmonie bent met dat wat je verlangd hebt en in frequentie al geworden is.

Dat zijn immers de momenten waarin je weerstandsloos bent en dat wat je wilt haast tastbaar dichterbij manifestatie komt.
Dit gaat altijd gepaard met gevoelens van gelukkig-zijn bijvoorbeeld of blij, enthousiast en verwachtingsvol.

Welk percentage?

Als je je dag zou indelen in een percentage dat aan de ene kant past bij de gevoelens hierboven – het in Essentie~Connectie zijn en het uit connectie zijn, waarbij tegengestelde gevoelens als geïrriteerd, gefrustreerd en boos of het simpelweg hebben van een slecht humeur actief zijn.
Wat is dan je percentage-verdeling?

Neem af en toe een moment over de dag om dit innerlijk af te tasten. Denk niet te diep na. Voel hoe je je in dat moment voelt en blader als het ware even de dag globaal terug.

De vraag die we je hierbij willen stellen:

Hoeveel tijd breng je met jezelf door waarin je je uit connectie voelt ten opzichte van in connectie zijn?

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als dit 100% tegen 0% zou zijn.
Maar dan vergezelde je ons als medeaardbewoners waarschijnlijk niet meer (omdat je leven dan te saai zou zijn geworden).
Een percentage boven het gemiddelde 50% voor in connectie zijn is al voldoende om je leven meer positieve zwier en zwaai te geven.

Frequentiewerk

Op die momenten dat je jezelf een ‘vanaf 50% glijdende schaal naar beneden percentage’ geeft, heb je een keuze.
Wil ik me beter voelen of niet?
Als je deze vraag beantwoordt met een innerlijk JA, dan opent dat de deur naar beter.
En als je deze vraag beantwoordt met een ‘nee’, ook prima.
Aan jou de keuze hoe je je wilt voelen. Je bent geheel vrij.
Je zal een goede reden hebben waarom voor nu jou ‘nee’ beter voelt dan jouw JA. (Al wensen wij je stiekem toe dat je je nu al zo goed mogelijk wilt voelen.)

En dan…

 1. Als jouw antwoord op zo’n moment van ‘een 50% glijdende schaal naar beneden’ een JA was, wees dan enorm tevreden met je keuze.
  Dat is 1. Echt waar. Alleen al dit intentie~focus voor jezelf helder hebben, is de belangrijkste stap naar meer welbevinden.
 2. De volgende stap is het begin maken met het intunen op de frequentie van je Essentie.
  Leg je handen op je hartcentrum. Adem een paar maal diep in en uit en vraag jezelf af: ‘Hoe voelt me goed voelen?’
  Je kunt deze vraag in woorden, beelden of gevoelens beantwoorden.
 3. Dus: ‘Me goed voelen voelt als…’
  Een dubbele regenboog!
  ‘Me goed voelen voelt als…’
  Dansen op een heerlijk nummer.
  Als… een fantastische duik in de zee.
  Als… het gekwetter van mussen.
  Als… het zitten in de zon op een heerlijke zomerse dag.
  Als… zien groeien van al het lentegroen.
  Als…
  > Doe dit zo lang je flow van antwoorden geïnspireerd volgen.
 4. En… wat voor percentage voor het in connectie zijn met je Essentie geef je jezelf nu?

Ik kies me te bevinden in welbevinden!

©2019 Esprit Soul Works

**) Meer lezen over de door ons gebruikte bewoordingen zoals Essentie, Essentie~frequentie en Essentie~Connecties? Klik hier…

*) Frequentiewerk is het bewust intunen op de frequentie van je Essentie.
Zie bijvoorbeeld de Essentie~Connectie Reflecties:
Frequentiewerk ~ Stap 1-2-3 proces: Schrijf jezelf naar beter
Frequentiewerk: Ik wil meer.. en… of anders
Of… klik op deze link in je webbrowser om Reflecties te vinden met frequentiewerk

Persoonlijke Essentie~Connectie vraag?

Essentie-Connectie sessiess en flow

Volg ons via..
error: Sorry....
Scroll to Top