Essentie Connecties: De weg van aantrekking. Bezieling door verlangen.

Share

Essentie Connecties: De weg van aantrekking. Bezieling door verlangen.De weg van aantrekking. Bezieling door verlangen.

Goed nieuws! We leven en bewegen ons in een fantastische, maar weliswaar ietwat (ver-)vreemde tijd, het NU… net zoals het NU van gister en gister en gister .. en gister ..

Steeds meer mensen herinneren en ervaren hun ingeboren Essentie verlangen om meer vreugde, meer (innerlijke) vrijheid en heerlijke groei te creëren. En dat valt op!
Mensen ervaren heerlijke en kleurrijke herinneringen van (hun) ‘werkelijkheid’ tegenover een sub-realiteit geschapen door ‘off-frequenties’.
Het bewustzijnsveld waarin we ons bevinden dijt uit, ontluikt. Ze verbindt ons in Oneness. Goddelijk bewustzijn én.. vreugde.

Dit gebeuren draagt ertoe bij dat we ons als levend bewustzijn vrij kunnen en zullen bewegen vanuit vrij zijn te reiken ‘voorbij’ de barrières van kunstmatig gecreëerde frequentie velden. Een wassen pinokkioneus werkelijkheid.

Deze ‘werkelijkheid’ is eenvoudigweg niet in staat stand te houden.
Was begint te smelten bij de minste en geringste warmte van het bewustzijns-Licht.
Het hebben van een kunstmatige oorsprong is de achilleshiel van ‘de wassenneus creatie’. Los van de oorsprong en is daarmee de ‘werkelijkheids’ illusie. Eentje die door velen maar wat graag in stand wordt gehouden als zoete surrogaat voeding.

In het nu beleven velen herinneringen van voor-herinneringen. Belevingen die we door de aard van ons aardse bewustzijn als herinneringen beleven.
Herinneringen, of eigenlijk dus meer nu belevingen aan ‘vorige’ en/of parallelle levens, voor-geboorte sferen, sferen met dierbaren en overgegane geliefden, dimensies en sferen vol ‘anders’ leven, verweven zich steeds meer met het (voor-) opgezette zwaartekrachtveld waarin wij ons bevinden. En dat wil wel eens verwarring scheppen…
Het is ons buiten dit veld ontsprongen en verlangend bewustzijn, dat maakt dát en wát we herinneren en waarnemen in dit nu. Alle lijntjes beginnen te dansen en raken elkaar. Raken is een oversprong van herinnering.

Herinneringen zijn magnetisch

Deze herinneringen als hierboven genoemd bevatten magie.
Ze zijn als een magneet voor het herinneren en waarnemen meer herinneringen te herinneren in het werkelijk nu.
We worden ons zo steeds meer helder Bewust. En zien of anders gezegd ervaren meer helder door vele lagen van illusie heen.

paard

Energiematrixen ontvouwen zich

Deze zich eindeloos verbreidende, ontvouwende energiematrixen die door hun bewust-Zijnslading interfereren met hun directe energie-omgeving, vonken en bewegen tot in ons zijn. Er is tenslotte geen afscheiding..

Door hun sterke oorsprongslading, Liefde aldus, beïnvloeden ze ‘andere’ omgevingsenergieën overstemmend te herinneren wat vrijheid is om vrij te zijn.
Dit zonder zelf aan energie óf aan frequentie in te leveren of af te doen. En dat is in volle vrijheid zijn.

Deze energiematrixen zijn zo krachtig, en zo goed door ons te ontvangen! Dit omdat binnen de matrixen krachtige licht-energieladingen ontstaan door het zuivere verlangen van dat wat aan hun oorsprong ligt; wijzelf, als ‘de verlangers in en van Nu’.
Het is ons allen en ons eigen ingeboren verlangen te ontluiken tot wat we in werkelijkheid zijn: oneindig Levend Bewustzijn.

En ja, op aarde kunnen we dit bewustzijn Leven en prachtig vormgeven!
Vormgeven door bewustzijn aan te wenden door te kiezen, te kiezen voor het maken van keuzes; keuzes die ‘beter’ voelen, luisterende naar ons ingeboren verlangen, maakt zoveel mogelijk. Opent zoveel nieuws.
Het zo veranderen van de ervaringswereld is een wereld van de ‘magie’.
En is dat niet heerlijk? Vrij-zijn in essentie en ervaren van de magie van dé ‘werkelijkheid’?

En zo bewegen we ons door keuzes van frequentieplateau naar frequentieplateau.
Vol overgave dansen we zo door de matrixen van Goddelijk-bewustzijn op naar meer vervulling, vreugde en het leven van ons ingeboren verlangen meer van onsZelf te ervaren.

 

Volg ons via..
error: Sorry....
Scroll to Top