van donker naar licht
Share

De betekenis van dromen en droomuitleg

In dit dromenblog:

fantasyboomDromen een ‘speelse’ uitlaatklep van de psyche, Dromen om te ontladen, Dromen onlogisch?, Kunnen we het hierbij laten?, Er is meer; voorbereiden, Er is nog meer; wensen en verlangens, Drama-dromen en nachtmerries,
De onderstroom,
Ontvankelijk zijn, Nieuwe inhouden,
De creatieve psyche,
Dro
men; vermengingen van ervaringen, Er is nog meer.. inzichten, oplossingen en aanreikingen, Contact in dromen, Echte droomcontacten, Bewustzijn tot bewustzijn, Droomuitleg, Wil je samen reizen in de wereld van de droom?

telefoon_droomsessiesMaar; ben je misschien enkel benieuwd naar wat je dromen, of een enkele droom je te vertellen heeft? Dan ben je natuurlijk helemaal welkom je droom aan ons voor te leggen. Hiervoor hoef je niet eens verder te lezen.. maar kijk dan verder op: ESW Droomconsulten


Wil je eerst zelf aan de slag in het kijken naar je dromen?

Onderstaande tekst zal je vast op weg kunnen helpen in het kijken naar je dromen vanuit verschillende droomlagen. Handig, maar bovenal waardevol wanneer je graag zelf met dromen aan de slag wilt in droomimpressiewerk.
De context waarbinnen een droom te plaatsen is, is eveneens enorm helpvol voor de betekenis die ze voor je draagt. Het leren intunen op de context van de droom focust je op dat wat de droom je te vertellen heeft.

Natuurlijk kunnen we, helaas, niet álles in dit stukje schrijven plaatsen. Maar misschien net voldoende om je prettig op weg te helpen.
Er blijft in ieder geval genoeg over om je verder in te verdiepen. En je helemaal thuis te maken in het droomimpressiewerk.
Over dromen, de dromende-mens, de betekenis van dromen, droomwerkelijkheden, lucide dromen, de dromende psyche, energetische verbindingen en matrixen van bewustzijn, kunnen we boekdelen vullen en schreven we dan ook de interactieve Leergang Droomimpressiewerk.

Droomsymbolenboek
droomboekOm dromen in een context te plaatsen heb je overigens geen droomsymbolen boek of dromenwoordenboek nodig. Liever niet zelfs.
In dit schrijven zal je dan ook geen droomsymbolen uitleg vinden of duidingsmethoden om je dromen te analyseren.

Dromen een ‘speelse’ uitlaatklep van de psyche of verbinder van verborgen werelden vol wijsheid en verborgen informatie?

droomdoorgangDromen zijn voor de psyche veel meer dan een zelfontlading of een manier om onszelf naar psychische balans te bewegen. Alhoewel, er zijn gedachten dat we alleen maar dromen om de psyche zelf tot rust te laten komen.
Zeg maar door middel van ‘zelfontlading’ een relaxmoment te creëren, zodat we de nieuwe volgende dag weer helemaal aanwezig, alert en ontvankelijk zijn om nieuwe ervaringen op te doen.

Maar al zou dit het geval zijn, dan nog hebben dromen ons iets te vertellen en dragen ze een waardevolle functie. In die zin dat dromen ons laten schouwen naar onszelf.
Ze laten ons zien wat belangrijk voor ons is en in ons actief is.
Ze laten ons bijvoorbeeld zien hoe we denken, voelen, gewaarworden, intuïtief waarnemen en hoe we kijken naar ervaringen.

Als cryptische stroom van psychische energie hebben dromen ook een voorbereidende rol. En zo kunnen dromen ‘verborgen’ wijsheden bevatten of zelfs inzichten over dat wat komen gaat.
Het leren schouwen, duiden of analyseren van dromen zal zo veel inzichten reflecteren over de dromer. Een fantastisch en accuraat kompas, immer wijzend naar meer leven in welbevinden, hebben we daarmee in handen.

Dromen om te ontladen

dromenWanneer de psyche zich in het dagelijkse leven niet gehoord voelt, miskend of zelfs mishandeld weet of voelt, dan zien we het als niet meer dan logisch wanneer we op een onplezierige wijze ontwaken.
We weten dan onbewust dat er innerlijk wat teveel druk is en er wat ‘lucht uit wil’ omdat we in het waakleven onvoldoende ademruimte ervaren. De kans is groot dat we onvoldoende of misschien wel helemaal geen gehoor geven aan onze eigen ingeboren stem en wat wij willen.

Dromen onlogisch?

Maar soms lijken dromen zó onlogisch. Echter.. wat we bewust ervaren aan gevoelens over de dag, kan weleens anders zijn als de gevoelens die buiten het zicht van ons dagbewuste, het ik, levend zijn. Gevoelens over diezelfde goed voelende dag kunnen vanbinnen hele andere wateren in beroering brengen.

Dan denken we ons ergens prettig over te voelen en genieten we ogenschijnlijk van een ervaring. Maar toch.. een onderstroom kan, hoe vreemd het ook mag klinken, hier niet helemaal mee stroken.

zwevenDeze zogenaamde ‘verborgen’ inhouden bewegen zich als het ware net buiten ons ik-blikveld om, en vermengen zich zodoende onbewust op gevoelsniveau, met onze dagelijkse ervaringen. En zo kan een wat vreemde droom, of zelfs een nachtmerrie, zomaar wakker worden.
De inventieve psyche heeft een voor het ik-bewustzijn optimaal veilige manier gevonden om psychische inhouden ‘aan het woord’ te laten en te verwerken. Inhouden waarmee we niet direct in contact (denken te) staan kunnen zo in onze dromen opduiken en van een eventuele ‘overlading’ ontdaan worden: de zogenaamde verwerkingsdromen.

Deze verwerkingsdromen zijn veilig in die zin dat de dromer redelijk geïsoleerd lijkt van dat wat er zich allemaal afspeelt in de psyche. Alhoewel, soms kunnen we zonder directe aanwijzing wel met een slecht maar ook goed humeur ontwaken.

Kunnen we het hierbij laten?gapen

Hier zouden we het bij kunnen laten; de psyche heeft een voor de psyche optimale wijze gevonden zich te kunnen ontdoen van inhouden die het mogelijk zou kunnen belemmeren of verstoren.
Het kan zich zo voorbereiden op het zo optimaal mogelijk functioneren in een (nieuwe) dag. Eind goed al goed.

Er is meer; voorbereiden

Naast het verwerken van psychische inhouden, gebruikt de psyche de droomtijd eveneens om zich voor te bereiden op dat wat mogelijk komen gaat. En dan hebben we het hier niet over toekomstvoorspellingen.

De psyche leert niet alleen over de dag van wat het door jouw leven ervaart, maar kan ’s nachts verschillende scenario’s uitwerken om de meest passende ‘oplossing’ mee te dragen als gevoelsherinnering naar het dagleven.
De energiematrix gecreëerd door de dromende psyche, kan dan gelinkt worden aan een situatie in een nieuwe dag-ervaring. En zo kan de psyche lichtelijk voorgeprogrammeerd kiezen te handelen, zodat ze zich optimaal in welbevinden bevindt.
Dit zou je voorbereidende dromen kunnen noemen.

Er is nog meer; wensen en verlangens

droomliefdeVerlangens gevormd over de dag, over hoe de dag er volgens de ‘dromer’ het liefste uit zou mogen zien, geeft óók weer stof tot dromen.
En dit verlangen is dan niet alleen ontsprongen uit dag ervaringen. Deze zijn ook weer gekoppeld aan eerder opgedane ervaringen. Zelfs uit de kindertijd bijvoorbeeld.

En aldus komen dan ook nog vele herinneringen om de hoek kijken als nóg meer droomstof.
Al deze inhouden kunnen zich speels met elkaar verbinden en vermengen tot een magisch droomsprookje of als net echte levenservaringen. Reizend door de tijdlagen heen.

Drama-dromen en nachtmerries

Je hoeft geen dramatisch leven te leven of te hebben geleefd om dromen te hebben die dramatisch (lijken te) zijn. Het enige ingrediënt wat nodig is, is je zo nu en dan tegen je gevoelsstroom in te bewegen in plaats van aangenaam met de levensstroom mee gaan.

De onderstroom

onderstroom

Al voelt je leven over het algemeen als een echt met de stroom meegaan, dan hoeft dit nog niet altijd zo te zijn. Tegelijkertijd kunnen er heel goed ervaringen en gevoelens actief zijn die misschien wel als een met de stroom meegaan voelen, maar je toch inspireren stroomopwaarts te gaan en je ingeboren essentie-verlangen wat de rug toe te keren.

Een simpel voorbeeld kan zijn als je je geslaagd of gezien verlangt te voelen op sociaal gebied en je enorm je best doet aanzien te verwerven en je eigen behoeften hierbij telkens vergeet of ‘gewoon’ mist. Je haalt voor iedereen lunch, doet je best niet alleen je eigen taken te doen maar ook die van zoveel mogelijk anderen… Ondanks dat het bereikte aanzien en applaus op sociaal gebied wel een heerlijk én bevredigend gevoel kan oproepen mist werkelijke vervulling die enkel kan zijn in connectie met je Essentie.
Iets op sociaal gebied willen bereiken kan ontspringen uit een verlangen gezien te willen worden of iets te willen bereiken, aan verwachtingen te voldoen, zekerheid te creëren, enzovoorts. Dit ter compensatie van een innerlijk zacht klinkend geluid van: ‘Wie ziet me?’, ‘Wie hoort me?’, ‘Tel ik mee?’, ‘Ben ik belangrijk (genoeg)?’.

En vanuit dit gevoelsverlangen kan de stem van een ander jouw innerlijke stem (zachtjes) aansturen of oversturen in ruil voor applaus maar een innerlijk wakker wordend gevoel van onbehagen behorend bij het jezelf negeren.

Ontvankelijk zijn

Trouwens voor dit samenspel hoeft de stem van de ander zich niet eens verbaal uit te spreken. We pikken zomaar iets op… Ogenschijnlijk haast onbeduidende boodschappen in gebaar, lichaamshouding en energie, kunnen al voldoende zijn om ons aan te passen en onze eigen verlangens beetje (bij beetje) in te leveren om de ander te plezieren en onszelf daarmee veiliger en geaccepteerd te voelen.

En ja, zo werkt het ook met het kijken naar televisie, film, spelen van games, etc.
Nieuwe verwachtingen worden hieruit geboren en een matrix voor nieuw gedrag vormt zich.
Echter, iemand is vooral ontvankelijk voor informatie van externe bron in die mate wanneer hij of zij een verlangen heeft tot gezien, gehoord, geprezen of geaccepteerd (of juist niet) te willen worden.

Nieuwe inhouden

Maar deze nieuwe denkmatrixen met inhoud komen niet voort uit het eigen ingeboren verlangen tot expansie en zelfexpressie. En deze surrogaat matrix kan wel eens ‘botsen’ met het eigen (innerlijk) denkveld. En… hier wordt wéér heel interessante stof tot dromen geboren!
Want hoe gaat de psyche om met inhouden die niet per definitie een persoonlijk welbevinden op het oog hebben, maar (deels) het verlangen van een ander invullen?
Dromen kunnen hierop inspelen door ‘je wakker te willen schudden’, of ‘jezelf in dromen jezelf te laten, of leren te zijn’. Maar ook je te laten dromen met nieuwe wensen is mogelijk om zo je droomwerkelijkheid aan te wenden meer expansie en expressie te ervaren.

Hoe dan ook, als we anderen meer ruimte tot invloed op ons geven dan ons lief is, dan klinkt in ons altijd een roep om meer zelfliefde. Als de connectie met onze Essentie krachtig is en we ons in onszelf geliefd en gewaardeerd voelen, zal geen enkele bron buiten ons dit kunnen overschrijven.

De creatieve psyche

creatief dromenDe psyche heeft eindeloos veel creativiteit jou optimaal te ondersteunen en haar waardevolle inhouden onder je aandacht te brengen. Maar, soms wordt deze creativiteit ook aangewend juist dromen buiten je bewustzijn te houden.

Wanneer dit proces achter de gesloten ogen plaatsvindt, (symbolisch achter gesloten deuren…), is dit geen proces waarbij je niet aanwezig zou mogen zijn. Het is niet zo dat er een oordeel over je gevormd en geveld wordt die ‘ze’ buiten je om nemen om je stiekem buiten spel te zetten. Maar de psyche heeft in haar oneindige inventiviteit een manier gevonden je (nacht)rust niet te verstoren en je zo te inspireren naar een leven meer in balans en welbevinden. De dromende psyche heeft altijd ons welbevinden op het oog!

Dromen; vermengingen van ervaringen

Dromen; vermengingen van ervaringen van de dag en verleden, geven alleen al door deze vermengende activiteit veel inzicht in het functioneren van de psyche.
Hoe ze omgaat met ervaringen én hoe het zichzelf oplossingen aandraagt het leven prettiger en als meer in balans te ervaren.
Je hoeft je dromen trouwens niet eens te onthouden om toch profijt van je dromen te hebben. Alleen al het dromen op zich is balans brengend.

En al dit kan tot in verre vertes verder uitgediept worden. Eindeloos interessant…
Over de functie en het functioneren van de psyche én dromende psyche kan werkelijk eindeloos rijk en veel geschreven worden. En dit is dan ook door heel wat mensen gedaan! En nog steeds overigens.

Er is nog meer.. inzichten, oplossingen en aanreikingen

vogel-droom-vrijAls mens zijn we meer bewustzijn dan dat we enkel aan bewustzijn in ons hoofd ervaren.
Dromen kunnen dan ook nog inhouden van dit ruimere bewustzijn bevatten.
Inhouden die we eigenlijk niet zouden kunnen weten – volgens het ik-bewuste deel van ons. Oplossingen of aanreikingen die zo fantastisch zijn dat ze dit ik-bewuste deel overstijgen. Maar ook gevoelens van ‘Hé, dat wist ik, ken ik al, is niet de eerste keer, die ken ik al’, enzovoorts. En zo zijn dromen voor velen wegwijzers voor het leven op weg naar een leven in meer en meer welbevinden.

Contact in dromen

Doordat dromen zich ook kunnen vormen met inhouden buiten onze min of meer afgeschermde bewuste ik-denken, maakt dit dromen uitermate gevoelig voor inhouden die heel weinig verdicht zijn, oftewel energetisch. Inhouden die ons in de slaap toch weten te bereiken.
Energetisch psychische energie kunnen we bijvoorbeeld oppikken van anderen uit ons dagleven, maar ook van anderen die we kennen maar waarmee we geen direct contact hebben (gehad). Ook deze inhouden kunnen hun weg vinden tot ons dromende zelf.

Maar ook hier geldt; droominhouden vinden niet voor niets de weg tot ons.
Ze kunnen ons bereiken in die mate waarin we een connectie hebben met deze inhouden.
Dit kan zowel een positieve houding zijn als een afkeur hebben van ‘iets’.
Een persoonlijke afkeur of ‘goedkeur’ hebben draagt veel energie. En hoe meer energie, hoe groter de kans dat een onderwerp zich in onze dromen aandient.
En deze energie goed- en afkeuringen komen vaak heel interessant en soms amusant in een droom naar voren.
Zo kunnen we contact hebben met aspecten van mensen die we in het dagleven ‘missen’ en indirect iets over ons vertellen. Zo kunnen we ons laten aansporen iets in ons te veranderen zodat we kiezen voor meer leven in onze Essentie~connectie.

Echte droomcontacten

Veel mensen hebben de ervaring van werkelijke droomcontacten. Ik bewustzijn overstijgende ontmoetingen verkeren goed in de nacht..
Contacten tussen bekenden die elkaar in dromen tegenkomen is zo’n voorbeeld.
Maar ook ontmoetingen tussen dromer en overgegane, of ook andere levensvormen en spirituele wezens. Reizen door de grenzen van diverse dimensies heen.

Relaties huizen in ons hoofd. Mensen hebben ook zonder directe aanwezigheid, woorden of visuele boodschappen, contact met elkaar.
We vangen gedachten in woord en beeld op die we over en weer met elkaar hebben. Woorden die we niet uitspreken maar binnensmonds houden en soms expressie vinden in hele conversaties die we met elkaar hebben buiten het veld van ik-bewustzijn gewaarwording om. Je zou kunnen zeggen op niveau van bewustzijn naar bewustzijn.

En net als overal geldt hier ook weer, niets komt in een droom zonder een energiematch te hebben met de achterliggende energie. Echter de reden van een match kan wel eens heel anders zijn dan het bewuste ik-denken kan bedenken.

Bewustzijn tot bewustzijn

Op het niveau van bewustzijn tot bewustzijn, dus buiten het gebied van het ik-bewuste, zijn we niet alleen ontvankelijk voor communicatie van anderen, maar ook voor ‘bewustzijnsprikkels’  en frequenties vanuit andere bewustzijnsmatrixen.
Contacten met wat wij Essentie~Connecties noemen, zijn voorbeelden van andere bewustzijns matrixen: de contacten met ‘hen’ die niet lijfelijk in dit hier en nu op aarde zijn maar vanuit de Sferen het samenzijn in het leven vieren met als doel expansie in vreugdevolle vrijheid en vreugde.
Over de dag houdt het ik-bewustzijn zich niet echt bezig met het ontvangen van ‘boodschappen’ uit andere bewustzijnvelden. Het ik-bewustzijn houdt zich doorgaans liever bezig met het leven binnen de grenzen van waar het zicht op heeft. ‘De werkelijkheid’; gezien door de ogen van het ik.

Maar eenmaal in slaap laat het ik-bewustzijn voor een groot deel deze controle los.
En deze bewustzijnsverandering van het ik zorgt ervoor dat het ik-bewustzijnsmembraam, dat ons als het ware binnen het ik kader houdt, doorlaatbaar wordt.
En zo kunnen dromen ook geweven worden met ervaringen van buiten het ik-bewustzijnscontact.

Deze ‘in ruste’ staat; de slaap, leent zich perfect voor ongestoord nachtelijk overleg tussen ‘jezelf’ en dat andere grotere deel dat je ook bent, je Essentie en tevens Essentie~Connecties.
Je Essentie kent en koestert je eigenheid, je ingeboren verlangens en weet als de beste de meest aangename weg naar een leven in meer welbevinden en vervulling.
Zo kunnen we ontwaken uit de nacht met precies dát waar we antwoord op verlangden. Of ‘zomaar’ over de dag ons geïnspireerd voelen iets te willen doen of ergens geboorte aan te willen geven op weg naar een leven in meer vervulling en een bijbehorende glimlach over de dag.

Droomuitleg, de betekenis van dromen

droomuitleg, dromenboekKlinkt verwarrend? Wat is nou wat? Hoe kom ik erachter of en wat mijn droom te vertellen heeft? Nou, in ieder geval kun je droominhouden niet met een dromendagboek afdoen. Ondanks dat beelden een vaste betekenis lijken te hebben, is dit eigenlijk maar zelden het geval. Droombeelden zijn net als de dromer uniek.
Daarnaast bevindt een beeld zich altijd binnen een bepaalde context. En het is deze context wat betekenis, lading en kleur geeft aan het beeld.
Denk maar aan de vogel die gezien wordt als symbool van vrijheid. Maar als in jouw droom je droomvogel gekooid is, is ze ineens niet zo vrij meer.
Het is dit unieke van de droom, van de mens, wat droomimpressies zo bijzonder rijk maakt.

Ben je benieuwd wat jij met jouw dromen kunt of is er een droom die telkens terugkomt of een die er uitspringt? Vraag jij je af hoe jouw dromen je (meer) kunnen ondersteunen in het leven van een leven in meer vreugdevol welbevinden?

Wij, Jeroen en Gerlinde Schilt van Esprit Soul Works genieten al heel wat jaren de kunst en kunde in het maken van een vertaalslag van dromen naar dromer. Ook kunnen we deze aanschouwelijk en bevattelijk maken voor het wakkere ik-bewustzijn.

Zo zal je droom een perfecte wegwijzer zijn je op het bewuste ik-niveau te begeleiden een wakkere aanwezigheid en hoofdrolspeler te zijn in jouw leven.

Wil je samen reizen in de wereld van de droom?

droomtijdBen je na het lezen van dit blog geïnteresseerd geraakt in droomimpressiewerk? Het werken met jouw dromen of die van een ander?
Dan ben je welkom samen met ons te reizen in de interactieve ‘Leergang droomimpressiewerk’.
Een zes of twaalf maanden droomreis.
Een inspirerende ontdekkingstocht in de wereld van de droom, op weg naar meer wakker bewustzijn, kracht en vreugdevol leven in vervulling.

Een diepgaande inwijding tot het begrijpen en verklaren van dromen, samen met een vreugdevolle reis in jezelf en het vinden van meer groei en bloei in welbevinden in jouw leven.

Volg ons via..
error: Sorry....
Scroll to Top