ESW

ESW Lichtbericht: Over doelen en einde benaming healings plus introductie Essentie-Connectie sessies en flows

Share

winterbomen

banner over doelen

Esprit Soul Works Lichtbericht
 ~ Over de Wisseling van Oud naar Nieuw ~ Nieuw ESW Ascension Stuff blog: Einde van de benaming Healing(s) en introductie van de bewoording Essentie~Connectie sessies en flows ~

 

Bracht de wisseling van Oud naar Nieuw jou naar het nu dat je verlangt? 

De eerste paar weken van 2017 zijn alweer voorbij. De kerstspullen hebben hun plek weer op de vliering ingenomen en de agenda vult zich als vanzelf weer, zo in het begin van het nieuwe jaar.

Is het tijd voor een moment van reflectie?
Misschien ben je dit nieuwe jaar ingestapt met allerlei goede voornemens.
Waarschijnlijk heb je je intenties dan krachtig gezet en doe je je intentie-affirmaties trouw iedere dag.
Maar misschien begint zich ook al een klein onplezierig gevoel kenbaar te maken en heeft het normale ritme van de dag haar greep op jouw goede voornemens overgenomen.
Wist je dat goede voornemens en het zetten van doelen je eigenlijk nooit echt brengt waar je wilt zijn?

Doelen brengen ons eigenlijk nooit echt waar we willen zijnDoelen brengen ons eigenlijk nooit echt waar we willen zijn

Hoewel het formuleren van een doel ons focus krachtig kan richten op dat wat we willen, brengt het ons nooit echt op die gewenste plek van bestemming.

Als je er bent, is er immers altijd een nieuw verder en als je het mist of er langer over doet dan je gepland had, ontstaat er vaak frustratie met het bestraffende oordeel ‘falen’.

Evenzo zijn we immer in verandering en kan het heel goed zijn dat wat we ons als doel gezet hebben, het volgende moment of later in tijd niet meer bij ons past.

Wel is het zo dat we in elk moment in deze wereld van contrast om ons heen kijken en beslissen wat we wel en wat we niet willen en ook dit een vorm van doelbepaling kan zijn: Het verlangen van dat wat je wilt door gade te slaan wat je niet wilt.

Als je je dan in frequentie kunt keren naar het verlangde en dit ondersteunt met een voedende verwachtingsvolle energie, dan ben je op de juiste weg in creatie van dat wat je verlangt hebt in manifestatie.
Maar als je blijft kijken naar dat wat je mist maar wel verlangt en je een bijpassend gemoed van teleurstelling leeft, dan is het tijd je eerst te verbinden met je Essentie en dan je blik te keren op het verlangde.

Als het focussen op dat wat je verlangt je frequentie en vreugde coëfficiënt doet stijgen, doen!
Maar als je je affirmaties doet vanuit een gemis, teleurstelling of zelfs wanhoop en ze je geen enkel gevoel van blijdschap geven, liever laten; breng jezelf eerst in een ontspannen staat van verwachting.
Je gemoed is je graadmeter tot succes!


Ontspannen verwachting

Het is de kunst vanuit een open ontspannen verwachting in elk nu te voelen wat je wilt en wat je niet wilt en van daaruit je koers te bepalen.
Als rechtsom naar de winkel uitnodigend is boven linksom, kies dan voor rechtsom. Als het verkeren met die en die je hart blij verwarmt en die en die op die dag niet… maak dan een afspraak met degene die hartverwarmend is.

Het zijn de soms schijnbaar kleine dingen van iedere dag die je leiden naar waar je wilt zijn. Want als je niet naar die kleine boodschappen van je Essentie luistert, dan kunnen de ‘grote’ hints op weg naar meer leven in vervulling ook niet indalen.

Het in elk moment met de levensstroom meegaan, leidt altijd naar het leven van dat wat je verlangt en in essentie in frequentie al gecreëerd hebt.

in elk moment met de levensstroom meegaan
Falen?

We kunnen natuurlijk nooit falen maar ons wel gefaald voelen.
Op die momenten dat we om wat voor reden dan ook onze Essentie negeren en de weg kiezen van de meeste weerstand, kunnen we het onszelf behoorlijk lastig maken in ruil voor ‘goed gedaan’s’ vanuit onze omgeving of innerlijk zelf.

En als we dan nog meer onze tanden in iets zetten voor nog meer applaus en dan vervolgens de ontspannen fijne connectie missen met onze Essentie, dan voelen we ons ineens niet meer zo fijn maar gestresst en misplaatsen we dit gevoel voor falen. Ons hartfocus is dan verdwenen en ons negatief egozelf is wakker die ons nog strenger ‘toespreekt’ dan de strengste docent of ouder die we ooit hebben pleziert.

 

Van A naar B
Als je je route bepaald hebt en wilt reizen van A naar B en je bent halverwege; heb je dan gefaald? Je bent immers nog niet op je gewenste plek van bestemming!
Veel mensen zetten zichzelf een doel of verlangen iets in hun leven te begroeten en vergeten dat het om de welbekende reis gaat en niet om de bestemming.
Ze keren dan halverwege om omdat ze nog niet bereikt hebben wat ze wilden bereiken. En dan vergaren ze moed en zetten opnieuw hun koers uit op weg naar B en beseffen ergens op hun reis wederom dat ze er nog niet zijn en voelen frustratie.

Als je jezelf hierin herkent en je reis al gauw typeert als een gefaalde onderneming, besef dan dat iedere gewenste verandering begint met een verlangen. Het gaat om de energie van verlangen die je brengt waar je wilt zijn. Het is een proces in wording. Elke beslissing in ieder moment mee te willen stromen in een telkens iets meer welbevinden, zorgt dat je wat je verlangt hebt en in essentie in frequentie al gecreëerd hebt, dichterbij komt.

 

banner
Reis je met ons mee in Essentie~Connectie sessies en flows?

We wensen je ook voor dit jaar een heerlijke reis in de flow van je Essentie~frequentie!
Maar… mocht je ietwat gestruikeld zijn in het web van goede voornemens of simpelweg meer levenstromen verlangen, wees dan welkom om samen met ons te reizen in Essentie~Connectie sessies of flows (traject).

Maar ook ben je welkom voor EOA (Energetische Ondersteuning op Afstand), Gentle Touch ~ lenum tactum sessies (zachte aanrakingen voor een optimaal krachtige, flexibele wervelkolom en een lichaam in balans), Coaching of Counseling sessies, Droomsessies, ESW Gebitssessies of het stellen van een persoonlijke Essentie~Connectie vraag.

loga hart

Hieronder vind je het nieuwe ESW Ascension Stuff blog: Einde van de benaming Healing(s) en introductie van Essentie~Connectie sessies en flow(+) 

Afgelopen jaar hebben we het woord ‘healings’ nog meer losgelaten als we spraken over onze sessies.
In het onderstaande blog bericht lees je waarom.

ESW blog

Nieuw ESW Ascension Stuff blog:

Einde van de benaming Healing(s) en introductie van de bewoording Essentie~Connectie sessies
en flows

Healing is een alom gebruikt begrip als het gaat om het teweegbrengen van verlangde positieve verandering in mens, dier of natuur.
Het is een bekende benaming in de wereld van energiewerk of modaliteiten die erop gericht zijn om mensen te helpen op weg naar beter.

Het Engelse woord healing betekent ‘heling’. Genezen.
En dit klinkt op zich als een positief woord. Het is zeker een woord waardoor je je uitgenodigd zou kunnen voelen je ermee te willen verbinden in sessiewerk.
Want dat is wat we verlangen; heling. Heel-zijn.

Maar ondertussen heeft het woord ook een andere klank in deze wereld van contrast.
Healing wijst eigenlijk naar iets wat geheeld moet worden. Iets wat niet heel is.
Iets is mis waardoor er een interventie gewenst is die ons helpt naar beter of liever nog geheeld zijn.
En, over het algemeen wordt gesteld dat de healer dit voor ons gaat doen.

Wij zijn heel

gouden kringenIn essentie zijn wij echter heel. Er is niets mis aan of met ons. Wij zijn heel. Compleet. Volledig. Altijd.
Wij kunnen ons wel om wat voor reden dan ook afkeren van onze levensstroom, waardoor wij een onvoldoende levens-doorstroom creëren.

Vanuit deze ‘mis-uitlijning’ met onze Essentie die puur allesomvattende energie-intelligentie is en bron van onze levensstroom, kunnen we dan allerhande onplezierigheid ervaren.
Dit kan zich uiten op het emotionele, mentale, fysieke en ook spirituele niveau.

Lees verder op het ESW Ascension Stuff blog…

hart logo
Kijk voor meer informatie over privé-sessies in Assen en op afstand (telefoonlijn), workshop data en/of testimonials en meer op www.espritsoulworks.com

Vragen? Wees welkom contact te maken.

Een hartegroet,
namen geschreven

 

Volg ons via..
error: Sorry....
Scroll to Top