Ascension stuff

Share

Ascension is een bekend geworden begrip gekoppeld aan de Nieuwe Tijd of ook wel Nieuwe Aarde genoemd. Leven in de Nieuwe Tijd is leven in en vanuit een nieuwe, hogere frequentie-werkelijkheid, waar het hogere bewustzijn van de mens meer actief en betrokken is en daardoor in de mens meer Liefde en Zuiverheid regeert.

Dit is een speciale tijd op aarde.
We ontvangen de uitnodiging mee te gaan in de steeds maar verhoogde Lichttrilling op aarde om ons Licht-coëfficiënt (= bewustzijn) te verhogen en te her-inneren Wie we werkelijk zijn.

Letterlijk betekent ascension verlichting, opstijgen, sprong, vermeerdering.
Ascension zien wij dan ook als het verhogen van je Lichttrilling, je Licht-coëfficiënt.
Als je leert meer Licht te gronden en in je lichtvelden te verweven, dan komt dat in beweging en naar voren wat losgelaten mag worden.
Zwaarte welke je niet langer dient.
Beladen ervaringen, negativisme, fysieke, mentale, emotionele en spirituele verwarring nodigen je uit op het pad van heling te treden en ruimte te maken voor nieuw.
Hoe meer losgelaten is, des te hoger je Lichttrilling en hoe gemakkelijker je hogere energieën kunt ontvangen, vasthouden en deze aanwenden voor je eigen groei, ontwikkeling, wandel en dienstbaarheid op aarde.

Ascensie – het Nederlandse woord voor ascension – is het verhogen van de Lichttrilling en het bewustzijn van de mens en al wat leeft. Het is niet het ontstijgen van de aarde en je leven of het ongegrond vertoeven in hogere sferen. Het is juist het gronden van het Licht, deze hoge energieën, en deze in elk moment aanwenden voor het hoogste goed van jezelf en een ieder en al dat leeft.
Om dit te doen, is het belangrijk met je voeten en bewustzijn stevig op aarde te zijn.
Pas als je volledig geaard bent, zal je spiritualiteit gronden en je leven optimaal als een Lichtmeester in training vormgeven!

Ascension als proces

Ascensie is een proces. Dit proces kunnen we ervaren als het ontmoeten van telkens meer Bewustzijn en Kracht, een vreugdevolle vereniging met Wie we werkelijk zijn. Onze Goddelijke Essentie op aarde.
Maar ook kunnen we onze kwetsbaarheid ontmoeten op ieder niveau van zijn.

Ons welbevinden op de vier niveaus van werkelijkheid (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) wordt in elk moment beïnvloed door dat wat binnen in ons en buiten ons is.
Van tijd tot tijd ervaren we kosmische straling van verhoogde zonneactiviteit, zonnestormen, planetaire uitlijningen en ongewoonlijke natuurlijke en kosmische gebeurtenissen, alsook de barensweeën van de aarde op weg naar haar nieuwe frequentie-werkelijkheid.

We bevinden ons in een soort van overgangsfase op weg naar de ‘Nieuwe Tijd’.
Daarom vinden in deze tijd energetisch veel veranderingen plaats die door velen gevoeld worden. Infusies van Licht stralen naar de aarde om de trilling en het bewustzijn te verhogen om leven in de Nieuwe Tijd mogelijk te maken. Vooral het fysieke lichaam als meest verdicht lichaam dat soms wat moeite heeft zich aan te passen aan de verhoogde trilling en tevens last heeft van alle kunstmatige stralingsbronnen, kan behoefte hebben aan extra rust, slaap en zorg.

Om in het ascension proces jezelf optimaal te ondersteunen en je telkens opnieuw thuis te voelen in jezelf, zijn er allerlei dingen die je voor jezelf kunt doen.

Het verkeren met een LightTools for Oneness® Lichtinstrument is een van die dingen.
LfO Lichtinstrumenten werken als Portalen, als doorgeefluiken in het aantrekken en uitstralen van Kosmische energieën om ze te verweven met de omgeving.
Zo creëren ze een harmoniserend helend veld van hoger Bewustzijn waardoor dat wat lager trilt en vanbuiten komt niet resoneert en houvast vindt.
Ook nodigt een LfO Lichtinstrument dat wat in ons is en losgelaten mag worden uit, het schijnt haar licht als het ware op dat wat helder mag worden.
In het harmoniserend veld van een LfO Lichtinstrument wordt energie in balans gebracht en levensenergie gerevitaliseerd. En dit creëert ruimte voor heling op die niveaus waar het nodig is, maar altijd voor ons hoogste goed.

En zo zijn er allerlei prachtige aanreikingen die ons dienen op ons ascension pad.
Via deze pagina kun je er een aantal ontmoeten welke wij belangrijk en ondersteunend vinden in het ascension proces.
Maak kennis met allerlei informatie welke voedend is voor elk niveau van bestaan: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.
Deze onderverdeling gaat enkel op in grote lijnen omdat alles verweven is met alles.
Als je bijvoorbeeld meditatie-tijd reserveert, voed je je spirituele lichaam, maar zal je je opgeruimder, opgewekter en meer stress-vrij voelen (emotioneel niveau), je hoofd helder (mentaal niveau), lijfelijk meer gezond (fysiek) en verbonden met je Goddelijke Essentie, alles wat leeft en Al Dat Is (spiritueel niveau).
Ascension stuff is in de groei, dus wees welkom af en toe nog eens terug te komen!

(c) EspritSoulWorks 2015

Volg ons via..
error: Sorry....
Scroll to Top